W ramach projektu „Bezpiecznie na wodzie” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa zostanie opracowany i wydany folderu związanego z zasadami bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie w podręcznym wydaniu format A4. Folder będzie zawierał zbiór informacji związanych zarówno z przepisami dotyczącymi bezpiecznego zachowania się, opisu zagrożeo wynikających nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, podstawowych czynności w przypadku zaistnienia niebezpieczeostwa, numery alarmowe oraz mapy turystycznych tras kajakowych wyznaczonych dotychczas przez naszą fundację.