W ramach projektu „Oznakowanie i opis turystycznej trasy kajakowej na rzece Bystrzyca – odcinek Mietków – Wrocław (Jarnołtów)” wspófinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w 2018 r., podjęliśmy działania mające na celu doinformowanie oraz poprawę bezpieczeństwa spływowiczów. Na turystycznej trasie kajakowej na rzece Bystrzyca ustawione zostaną tablice informacyjne wraz z mapą odcinka, a także mniejsze znaki ostrzegawcze oraz informacyjne.