W ramach projektu „Renowacja i modernizacja turystycznej trasy kajakowej na rzece Oława – odcinek Jaczkowice-Siechnice” przewidujemy renowację istniejących na trasie oznaczeń w postaci dużych tablic informacyjnych wraz z mapą trasy oraz mniejszych znaków informacyjnych i ostrzegawczych dot. pierwotnie zrealizowanego zadania publicznego „Oznakowanie i opis turystycznej trasy kajakowej na rzece Oława – odcinek Jaczkowice-Siechnice. Prace zostaną wykonane m.in. związku z postępującą dewastacją zamieszczonych oznaczeń, a także koniecznością poprawy bezpieczeństwa na trasie, zweryfikowanego przez lata użytkowania trasy (trasa powstała w 2017 roku). W ramach realizacji zadania przewidujemy renowację istniejących na trasie oznaczeń w postaci dużych tablic informacyjnych wraz z mapą trasy oraz mniejszych znaków informacyjnych i ostrzegawczych. Działania będą polegały na wymianie zniszczonych oraz uzupełnieniu brakujących oznaczeń oraz elementów je mocujących (drewniane stelaże, słupki, uchwyty itd). Ponadto planowane jest dostawienie dodatkowych znaków w miejscach niebezpiecznych celem poprawy bezpieczeństwa na szlaku – miejscowość Siechnice okolice jazu za mostem kolejowym. Celem wzmocnienia promocji szlaku planowane jest także wstawienie dodatkowej dużej tablicy informacyjnej (135x100cm) w miejscowości Marcinkowice. Wymienione prace będą wymagały zmian graficznych dużych tablic informacyjnych zawierających mapę szlaku. Powyższe oznakowanie będzie nawiązywać do znaków przedstawionych w „Instrukcji znakowania szlaków turystycznych”, wydanej przez PTTK.