W ramach projektu „Oznakowanie i opis turystycznej trasy kajakowej na rzece Widawa – odcinek Zbytowa – ujście Odry” wspófinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019 podejmiemy działania mające na celu doinformowanie oraz poprawę bezpieczeństwa spływowiczów. Na turystycznej trasie kajakowej na rzece Widawa ustawione zostaną tablice informacyjne wraz z mapą odcinka, a także mniejsze znaki ostrzegawcze oraz informacyjne.