W ramach projektu „Renowacja i modernizacja turystycznej trasy kajakowej na rzece Widawa – odcinek Zbytowa – ujście do Odry” przewidujemy renowację istniejących na trasie oznaczeń w postaci dużych tablic informacyjnych wraz z mapą trasy oraz mniejszych znaków informacyjnych i ostrzegawczych dot. pierwotnie zrealizowanego zadania publicznego „Oznakowanie i opis turystycznej trasy kajakowej na rzece Widawa – odcinek Zbytowa – ujście do Odry”. Prace zostaną wykonane m.in. w związku z postępującą dewastacją zamieszczonych oznaczeń, a także koniecznością poprawy bezpieczeństwa na trasie, zweryfikowanego przez lata użytkowania trasy (trasa powstała w 2019 roku). W ramach realizacji zadania przewidujemy renowację istniejących na trasie oznaczeń w postaci dużych tablic informacyjnych wraz z mapą trasy oraz mniejszych znaków informacyjnych i ostrzegawczych. Działania będą polegały na wymianie zniszczonych oraz uzupełnieniu brakujących oznaczeń oraz elementów je mocujących (drewniane stelaże, słupki, uchwyty itd).