Projekty zrealizowane

Kajakowy Poligon 2023

Zorganizowaliśmy spływ kajakowy „Kajakowy Poligon 2023”, dofinansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, który odbył się 27 maja 2023. Był otwarty dla 80 mieszkańców regionu, bez opłat. Spływ na rzece Widawie, w okolicach Wrocławia, oferował przygodę z przeszkodami naturalnymi i sztucznymi, wymagając od uczestników zwinności i gotowości do pokonywania wyzwań. Za bezpieczeństwo odpowiadała wykwalifikowana kadra. Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i wspólne przeżywanie przygody na „dzikiej rzece”.

Kajakowa przygoda 2022

Zorganizowaliśmy „Kajakową przygodę 2022” współfinansowaną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, która odbyła się 28 sierpnia 2022 roku dla 80 mieszkańców Dolnego Śląska. Spływ na rzece Oławie, doskonały dla początkujących i osób szukających relaksu, przebiegał przez malowniczy teren Natura 2000. Spływ był bezpłatny i dostosowany do wszystkich poziomów zaawansowania, z zapewnieniem bezpieczeństwa przez profesjonalną kadrę. Dziękujemy uczestnikom za wspólne przeżycie tej wyjątkowej przygody na wodzie.

Kajakowy Poligon 2022

Zaprosiliśmy Państwa na spływ kajakowy w ramach zadania publicznego „Kajakowy Poligon 2022”, które odbyło się 03.07.2022 r. Uczestniczyło w nim 60 mieszkańców Dolnego Śląska z minimum 2 powiatów. Spływ był bezpłatny. Rzeka Bystrzyca, gdzie odbywała się trasa, charakteryzowała się dzikim terenem, wymagając częstego manewrowania kajakiem i pokonywania przeszkód. Szczegóły dostępne były w Regulaminie.

Dolnoślązaki na kajaki 2022

Zaprosiliśmy Państwa na spływ kajakowy w ramach projektu „Dolnoślązaki na kajaki 2022”, który odbył się 22.05.2022 r. Uczestniczyło w nim 60 mieszkańców z minimum 2 powiatów. Oława, rzeka o spokojnym charakterze, idealnie nadawała się dla osób początkujących i rodzin. Teren chroniony Natura 2000 na odcinku Oława – Siechnice zapewniał dziki, nietknięty charakter. Spływ był dostosowany do różnych umiejętności i wieku uczestników, a nad bezpieczeństwem czuwała wykwalifikowana kadra instruktorska i ratownicy wodni.

 

Bezpiecznie na wodzie

W ramach projektu „Bezpiecznie na wodzie” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa zostanie opracowany i wydany folderu związanego z zasadami bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie w podręcznym wydaniu format A4. Folder będzie zawierał zbiór informacji związanych zarówno z przepisami dotyczącymi bezpiecznego zachowania się, opisu zagrożeo wynikających nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, podstawowych czynności w przypadku zaistnienia niebezpieczeostwa, numery alarmowe oraz mapy turystycznych tras kajakowych wyznaczonych dotychczas przez naszą fundację.

 

Kajakowy Poligon 2021

Zaprosiliśmy Państwa na spływ kajakowy w ramach zadania publicznego „Kajakowy Poligon 2021”, który odbył się 29.08.2021 r. Uczestniczyło w nim 80 mieszkańców z minimum 2 powiatów. Udział był bezpłatny, a wszelkie szczegóły znajdowały się w Regulaminie.

 

Dolnoślązaki na kajaki 2021

Zaprosiliśmy Państwa na spływ kajakowy w ramach projektu „Dolnoślązaki na kajaki 2021”, który odbył się 21.08.2021 r. Wzięło w nim udział 80 mieszkańców z minimum 2 powiatów. Udział był bezpłatny, a wszystkie informacje dostępne były w dokumentach do pobrania. Trasa Oława – Siechnice była idealna dla osób początkujących i rodzin, a teren chroniony Natura 2000 zapewniał dziki, nietknięty charakter. Spływ był dostosowany do różnych umiejętności i wieku uczestników, a nad bezpieczeństwem czuwała wykwalifikowana kadra instruktorska oraz ratownicy wodni.

Renowacja i modernizacja turystycznej trasy kajakowej na rzece Oława - odcinek Jaczkowice-Siechnice

W ramach projektu „Renowacja i modernizacja turystycznej trasy kajakowej na rzece Oława – odcinek Jaczkowice-Siechnice” przewidywano renowację istniejących na trasie oznaczeń w postaci dużych tablic informacyjnych wraz z mapą trasy oraz mniejszych znaków informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących pierwotnie zrealizowanego zadania publicznego „Oznakowanie i opis turystycznej trasy kajakowej na rzece Oława – odcinek Jaczkowice-Siechnice. Prace zostały wykonane m.in. związku z postępującą dewastacją zamieszczonych oznaczeń, a także koniecznością poprawy bezpieczeństwa na trasie, zweryfikowanego przez lata użytkowania trasy (trasa powstała w 2017 roku). W ramach realizacji zadania przewidziano renowację istniejących na trasie oznaczeń w postaci dużych tablic informacyjnych wraz z mapą trasy oraz mniejszych znaków informacyjnych i ostrzegawczych. Działania polegały na wymianie zniszczonych oraz uzupełnieniu brakujących oznaczeń oraz elementów je mocujących (drewniane stelaże, słupki, uchwyty itd). Ponadto planowano dostawienie dodatkowych znaków w miejscach niebezpiecznych celem poprawy bezpieczeństwa na szlaku – miejscowość Siechnice okolice jazu za mostem kolejowym. Celem wzmocnienia promocji szlaku planowano także wstawienie dodatkowej dużej tablicy informacyjnej (135x100cm) w miejscowości Marcinkowice. Wymienione prace wymagały zmian graficznych dużych tablic informacyjnych zawierających mapę szlaku. Powyższe oznakowanie miało nawiązywać do znaków przedstawionych w „Instrukcji znakowania szlaków turystycznych”, wydanej przez PTTK.

Dolnoślązaki na kajaki 2020

Zaprosiliśmy Państwa na spływ kajakowy w ramach projektu „Dolnoślązaki na kajaki 2020”, który odbył się 05.07.2020 r. Uczestniczyło w nim 60 mieszkańców z minimum 4 powiatów. Oława, rzeka o spokojnym charakterze, idealnie nadawała się dla osób początkujących i rodzin. Spływ dostosowany był do różnych umiejętności i wieku uczestników, a nad bezpieczeństwem czuwała wykwalifikowana kadra instruktorska i ratownicy wodni.

Kajakowy Poligon - Bystrzyca 2020

Zaprosiliśmy Państwa na spływ kajakowy w ramach zadania publicznego „Kajakowy Poligon – Bystrzyca 2020”, który odbył się 19.07.2020 r. (niedziela). Spływ był przeznaczony dla 44 mieszkańców z minimum 4 powiatów, a cena udziału wynosiła 30,00 zł/osoba.

Rzeka Bystrzyca, blisko Wrocławia, miała dziki charakter z dużą ilością przeszkód, wymagając od uczestników częstego manewrowania kajakiem. Wszelkie szczegóły znajdowały się w Regulaminie spływu.

Kajakiem przez Dolny Śląsk 2020

Zaprosiliśmy Państwa na spływy kajakowe w ramach zadania publicznego „Kajakiem przez Dolny Śląsk 2020”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spływy odbyły się w trzech terminach: 24.09, 07.10 oraz 16.10.2020 r. Były one przeznaczone dla łącznie 45 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, zamieszkałych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska. Rzeki Oława i Odra były idealne dla początkujących kajakarzy i stanowiły bezpieczny sposób na zwiedzenie Wrocławia. Spływy były dostosowane do możliwości osób z niepełnosprawnościami, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwała wykwalifikowana kadra instruktorska oraz ratownicy wodni.

 

Oznakowanie i opis turystycznej trasy kajakowej na rzece Widawa - odcinek Zbytowa - ujście Odry

W ramach projektu „Oznakowanie i opis turystycznej trasy kajakowej na rzece Widawa – odcinek Zbytowa – ujście Odry”, współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019, podjęto działania mające na celu doinformowanie oraz poprawę bezpieczeństwa spływowiczów. Na turystycznej trasie kajakowej na rzece Widawa zostały ustawione tablice informacyjne wraz z mapą odcinka, a także mniejsze znaki ostrzegawcze oraz informacyjne.