Fundacja Dynamika została powołana w grudniu 2015r. z inicjatywy osób, które połączyły swoje pasje z doświadczeniem w celu podejmowania działań na rzecz innych.
„Dynamika” to synonim energii, aktywności i efektywności. Swoją energię, w pomysłowy sposób, przekładamy na aktywność prospołeczną, która w efektywny sposób zostanie wykorzystana przez osoby, do których jest skierowana.
Zakres tematyczny dziedzin, w ramach których realizujemy nasze cele jest bardzo szeroki, ale każdy z nich jest niezmiernie ważny w życiu społecznym. Chcemy również inspirować i motywować do działania innych, którzy mają chęć niesienia pomocy potrzebującym.